Enklaste sättet att få kontakt med mig är att skicka
epost. Jag svarar alltid inom tjugofyra timmar.
joakim@skifta.se

Kontor och samtalsrum ligger i vilsamma och inspirerande
lokaler på Kungsholmstorg 10 i Stockholm. Det är där
jag träffar merparten av mina kunder, men jag genomför
även uppdrag på andra håll i landet.