Många kunder väntar ett tag innan de beslutar sig för att skaffa en coach. En önskan om att lösa sina frågeställningar på egen hand ligger i de flestas natur. Man kanske även har bollat med andra men kommer inte vidare.

En coach är en lyssnande motpart som tillsammans med dig arbetar med dina frågeställningar via kraftfulla frågor och rak och ärlig feedback. Coachen sorterar och klargör dina resonemang. Rätt frågor och feedback skapar ett skifte i perspektiv så att du hittar din egen lösning utan andras råd. Upplevelsen av detta ger dig ny kraft och inspiration.

Så här ser normalt ett individuellt coachingprogram ut:

  • I ett första kartläggningsmöte ringar vi in dina behov och skapar en tidsatt plan med konkreta mål
  • Varje möte är 1,5 timmar. Under våra träffar ställer jag tydliga frågor som underlättar självupptäckt och klargör din individuella väg mot målet
  • Du får rak och konstruktiv feedback på hur du agerar och resonerar
  • Mötena avslutas med praktiska träningsuppgifter som stäms av under påföljande möte
  • Olika utvecklingsverktyg, såsom beteende- och egenskapsanalyser, förekommer vid behov

Utvecklingsverktyg

Här följer några av de verktyg jag använder:

MOTIVATIONSPROFILEN

En mycket bra medarbetarundersöknng som hjälper personalen att identifiera och ta ansvar över sina egna utvecklingsområden. Här ligger fokus på vad medarbetaren själv kan göra – inte vad chefen eller ledningen ska göra.

IPU PROFILANALYS

Marknadens kanske mest lättanvända verktyg för att förstå beteende bygger på C G Jungs typologier. Den breda rapporten ger medvetenhet om vårt eget och andras beteende, vilket i sin tur kan användas för tydligare ledarskap, bättre teamsamverkan och ökad försäljning.

IPU DRIVKRAFTSANALYS

IPU Profilanalys anger HUR vi gör saker och ting, medan IPU Drivkraftsanalys kartlägger VARFÖR: det vill säga drivkrafterna bakom vårt agerande. Verktyget omfattar sex olika drivkrafter, vilka alla är en kombination av värderingar och intressen. Får vi utlopp för våra drivkrafter i vår nuvarande roll? Hur kan vårt arbete eller karriär anpassas så att vi får användning av våra drivkrafter på ett optimalt sätt?

DECISION DYNAMICS JTI

Denna skandinaviska version av Myers-Briggs Type Indicator upplevs av många vara bättre anpassad efter hur människan fungerar och inte lika kategorisk som sin amerikanska förlaga. JTI ger en bra inblick i våra starka sidor och hur de kan användas för att skapa mervärde i den organisation vi verkar i. Genom JTI synliggörs också våra utvecklingsområden på ett bra sätt.

Litteratur- och filmtips

Mycket inspiration kan man hämta från böcker och film. Här är ett urval av dem som jag tycker utvecklar oss som människor mest.

LITTERATURTIPS

CHEFEN SOM COACH (LENA SOBEL & SØREN HOLM)

En helt ny bok av två mycket bra coacher med lång erfarenhet! Boken fokuserar helt på att hjälpa chefer hur och när de kan använda coaching i sitt ledarskap.

COACHING FÖR FÖRÄLDRAR (MARIE WAHLBERG)

En bra bok om hur man kan utveckla sitt föräldraskap (och sig själv) genom att ställa frågor till sina barn i stället för att komma med förmaningar och tillrättavisningar. Marie har lång erfarenhet som ledare och skrivit flera böcker om utveckling.

FLOW (MIHÁLY CSÍKSZENTMIHÁLYI)

Om hur man uppnår glädje och lycka i livet genom att göra rätt saker. Det var den bok som fick mig att vilja satsa på att arbeta med att utveckla människor.

MOD ATT VARA SÅRBAR (BRENÉ BROWN)

Om hur modet att vara sårbar förändrar vårt sätt att leva, älska, vara förälder och leda. Om man bara ska läsa en enda bok om mod – läs den här!

MOD – STÅ UPP FÖR DIG SJÄLV (MARIA GERLOFSON)

Chefredaktören för LevaPS! har skrivit en bra bok utifrån egna upplevelser. Boken innehåller många övningar och tips för den som vill bli modigare.

FILMTIPS

STEVE JOBS OM ATT GÖRA DET MAN ÄR BESJÄLAD AV:

www.ted.com/talks/lang/en/steve_jobs_how_to_live_before_you_die.html

BRENÉ BROWN OM KRAFTEN I ATT VÅGA VARA SÅRBAR:

http://www.ted.com/talks/lang/eng/brene_brown_on_vulnerability.html

BRENÉ BROWN OM SÅRBARHET SOM DET FRÄMSTA SÄTTET ATT VISA MOD:

http://www.ted.com/talks/brene_brown_listening_to_shame.html

↑ Till toppen