Efter många år i näringslivet, bland annat som försäljningsansvarig, projektledare och restaurangchef, valde jag att sadla om. Jag kände ett starkt behov av att växa som människa och började därefter hjälpa andra att utvecklas, såväl personligt som i sina yrkesroller. Jag gick flera coachutbildningar, blev så småningom certifierad enligt ICF (International Coach Federation) och byggde därefter på min kompetens med några andra utbildningar.

Min egen verksamhet startades 1997 och Skifta Utveckling i sin nuvarande form bildades 2004. Genom åren har mitt intresse väckts för två roller: mellanchefens och entreprenörens. Jag kan känna djupt engagemang för den utsatthet som mellanchefen ofta står inför med dubbla lojaliteter, samtidigt som jag inspireras mycket av det driv som entreprenören har.

Vid sidan av Skifta driver jag också sedan 2013 Akademin för mod, där jag i olika utbildningar tränar ledare att bli modigare.

Läs mer här:
www.akademinformod.se

Exempel på större uppdrag

ERICSSON

Coaching och rådgivning för 50 ledare. Starta eget-utbildning av 200 ledare.

FLEXTRONICS

HR-samordnare vid avvecklingsprojekt

ALMI OCH LÄNSSTYRELSEN

Konceptutveckling och processledning i projektet CREDO

FÖRSVARSMAKTEN

Omställning av officerare med personalansvar

MÄKLARSAMFUNDET

Grupp- och ledarutveckling för bl a Husman Hagberg

TRYGGHETSSTIFTELSEN

Coaching och utbildning för över 200 kunder

Utbildningar

LEAPFROG

Coachutbildning mot ICF-certifiering (ACC och PCC)

SKANDINAVISKA LEDARHÖGSKOLAN

Mental Training Master Practitioner

INSIKT

Handledningskurs i etik

LORAMI UTBILDNING

Grundkurs i psykiatri för coacher

TUFF LEDARSKAPSTRÄNING

Coachträning

UPPSALA/GÖTEBORGS UNIVERSITET

Fil. kand. i dramatik, musikvetenskap och juridik

Sagt om mig

”Jag tog kontakt med Joakim eftersom jag fattade hur mycket krokben jag satt för mig själv i yrkeslivet. Jag fick genom coachingen en tydlig självinsikt och förstod hur mitt beteende påverkade andra och andras bild av mig. Det är otvetydigt så att tack vare Joakim så har jag lyckats bättre i mina projekt, skapat otroligt många fler positiva kontakter och blivit en mer uppskattad ledare. Jag är oerhört tacksam för det. Utöver det har Joakim stöttat mig i karriärvalsfrågor vilket lett till att jag gör precis det jag var menad att göra just nu.”

Christopher Toll, fd Head of Marketing and Communication, B&B TOOLS

”Jag är så himla tacksam för våra samtal – de har fått mig att ’se in i mig själv’, om du förstår vad jag menar. Och när man får den här kontakten med sig själv, är det mycket enklare att fatta beslut.”

Aud Sjökvist, vald till årets chef inom Sveriges Domstolar (ST fackförbund)

”Joakims insats var avgörande när jag för fem år sedan startade Certus. Han är mycket skicklig på att hjälpa mig ändra perspektiv och ifrågasätta nyckelantaganden som hindrar mig. Coachingen hjälper mig fokusera, prioritera och att tänka ännu mer strukturerat. Genom att leda mig själv bättre, blir jag en bättre ledare för andra. Under själva processen får jag mycket inspiration och energi som håller i sig länge efteråt. Med Joakims hjälp når jag mina mål. De viktiga målen. De som räknas.”

David Tegenmark, grundare/vd Certus Growth

”Jag är så glad för allt jag lär mig genom dig! Coachingen gör mig modigare, tydligare och starkare som beslutsfattare – arbetet blir mycket enklare.”

Elisabet Widlund, fd vd Musiksverige

”Joakim började sitt uppdrag hos oss 2005. Sedan 2009 har han varit en av stiftelsens huskonsulter, med ansvar för utbildning i jobbsökande för både grupper och individer – ett uppdrag som förutom att skapa motivation omfattar ämnen som kompetensinventering, telefonteknik, skriva bra ansökningshandlingar, intervjuträning mm. Joakim har ett rakt och tydligt förhållningssätt och har under dessa år coachat och väglett såväl grupper som enskilda att på ett bra och effektivt sätt lösa sin arbetslöshetssituation – något som givit honom många goda omdömen, både som utbildare och coach.”

Pontus Palmedal, gruppchef Trygghetsstiftelsen

↑ Till toppen