Jag har ett antal olika tjänster inom grupp- och ledarutveckling, ofta med självkännedom som bas.
Min kärnkompetens återfinns i individuell coaching
och kommunikation.

Individuellt coachingprogram

8 möten
Att vara ledare kan ibland vara en ensam uppgift, framför allt om man är ny som chef och försöker utveckla sitt eget ledarskap. Genom
coaching får du hjälp av ett professionellt bollplank och blir starkare och tydligare som chef. Även om du inte är chef, har du alltid ansvaret för att leda dig själv – som entreprenör, specialist och medarbetare. Oavsett roll utvecklar vi verktyg under mötena som du sedan praktiskt kan använda i din vardag.

Programmet är alltid personanpassat.

Löpande individuell coaching

En del kunder väljer att gå utanför ett program. Kanske har man tidigare deltagit i ett program och vill lägga på några möten till, framför allt om det gått en tid och man vill följa upp. Eller så är man en kund som kommer med en specifik och avgränsad frågeställning.

Grupputveckling

Människor är unika och behöver bli ledda på olika sätt. Jag använder beteendeanalyser och feedback för att ytterligare förbättra kommunikationen i en grupp. Förståelsen för olika sätt att kommunicera ökar, gruppen lär sig ett gemensamt språk för beteende och du som chef får hjälp att leda dina medarbetare på det sätt de trivs bäst med. Det här mer situationsanpassade ledarskapet stärker vi-känslan och leder ofta till ökad effektivitet och ökad försäljning.

Inspirationsföreläsningar

Jag håller skräddarsydda inspirationsföreläsningar om coaching, karriärutveckling, grupputveckling, kommunikation och ledarskap. Aktuellt just nu – inspirationsföreläsningar om mod.

Vill du att jag ska komma till dig och ditt företag?
Kontakta mig
Se Joakims föreställningar om mod »

Övriga tjänster

OMSTÄLLNINGSSTÖD

När du är uppsagd eller behöver säga upp någon

KARRIÄRPROGRAM

Hjälp att hitta rätt karriärväg när du vill byta jobb

BETEENDEPROFILANALYS DISA

Lär känna ditt beteende och din kommunikationsstil

PERSONLIGHETSTEST JTI

Lär känna dina styrkor och utvecklingsområden

IPU DRIVKRAFTSANALYS

Förstå dina drivkrafter och se till att använda dem rätt

Etiska riktlinjer

Jag är medlem i den internationella branschorganisationen ICF (International Coach Federation) och är certifierad i enlighet med dess krav för nivån Professional Certified Coach. ICF har tagit fram etiska riktlinjer som jag självklart arbetar efter. Riktlinjerna innehåller bland annat ett avsnitt om sekretess, vilket stipulerar tystnadsplikt såväl under vårt samarbete som efter avslutade program.

Länk till etiska riktlinjer >>

↑ Till toppen